"Gdzie montujemy pergole" Search Results

Co to są pergole

Co to są pergole

W architekturze przyjęto najczęściej definiować pergole, jako konstrukcję składającą się z podpór - słupów oraz zadaszenia w postaci belek lub kratownicy wykona